Дако Нейков МИХАЙЛОВ


 
р. 2 януари 1943 г. в Тетевен, Ловешка област. Има син. Гимназия в Тетевен 1960 г. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1967 г. Следдипломна квалификация в Министерство на правосъдието 1971 г. Районен съдия 1967-76 г. Юрисконсулт в Стара Загора 1976-82 г. Адвокат в Стара Загора 1982-95 г. Член на Български демократически форум (в СДС) от 1993 г. Депутат от София в 36 Народно събрание (Парламентарна група на СДС). Депутат от Стара Загора в 37 НС (ПГ на СДС). Заместник-председател на Комисията по етика в 37 НС.