Димитър МЕЧЕВ


 
р. във Велико Търново. Завършил е Минно-геоложки университет. Научен сътрудник в Българска академия на науките. Бил е директор на завод "Каолин" в с. Сеново, Разградско. Координатор на СДС в Русенска област. Управител на Русенска област от февруари 1997 г.