Емил Георгиев МИРОСЛАВОВ


 
р. 9 март 1941 г. в София. Женен, има две деца. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Стажант-съдия в Софийски градски съд 1965-66 г. Юрисконсулт в Министерство на вътрешните работи 1966-83 г. Главен специалист към Централния съвет на Българските профсъюзи 1983-84 г.  Главен експерт, юрисконсулт и директор по социално осигуряване в Комитета по труда и социалното осигуряване 1984-90 г. Началник правен отдел в Президентството 1990 г. Главен секретар на Министерство на труда и социалните грижи 1990-91 г. Началник на Главна инспекция по труда. Заместник-министър на труда и социалните грижи от юни 1991 г.