Емилия Радкова МАСЛАРОВА


 
р. 3 юли 1949 г. в Якоруда, Софийска област. Омъжена, има син. Гимназия в Пловдив 1967 г. Завършила е Университета за национално и световно стопанство 1972 г. Специализация в Икономическия институт при Българска академия на науките 1983 г. Доктор на икономическите науки 1983 г. Научен сътрудник в Научния център по планиране 1972-89 г. Старши научен сътрудник и завеждащ секция в Министерство на икономиката и планирането 1989-90 г. Вицепрезидент на Дружеството за балканско сътрудничество на жените-Атина. Член на Координационния съвет и Изпълнителното бюро на Демократичния съюз на жените. Председател на ДСЖ от 1992 г. Безпартийна. Съпредседател на коалиция "Патриотичен съюз" от 1994 г. Министър на заетостта и социалните грижи 1990-91 г. Директор на Агенцията за чуждестранна помощ от 1995 г. Публикации: "Стандартът на живот на младите семейства" 1979 г.; "Жизнено равнище-начини на измерване" 1980 г.; "Потребителната кошница на българина" 1983 г.; "Обществените фондове за потребление" 1989; общо над 30 научни публикации. Хоби: туризъм; музика.