Георги Евдокиев МАРКОВ


 
р. 20 март 1950 г. в София. Женен, има дъщеря. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Хоноруван асистент по административно право в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е като юрисконсулт и адвокат. Член на Централното бюро и заместник-председател на Демократическата партия 1990-93 г. Депутат от София в 7 Велико народно събрание (Парламентарен съюз на демократичните сили). Депутат от София в 36 Народно събрание (Парламентарна група на СДС, независим). Съдия в Конституционния съд от октомври 1994 г. Назначен от квотата на президента. Има една книга и редица статии по правна проблематика.