Иван Вълчанов МАРКОВ


 
р. 3 август 1949 г. Завършил е Минно-геоложкия университет 1973 г. Специализирал е в Московския минен университет. Работи в "Марица-Изток" над 20 години. Заместник-председател на Комитета по енергетика в 1991 г. и април-юни 1996 г. Заместник-министър на енергетиката и енергийните ресурси юни 1996 - февруари 1997 г., когато отговаря за въгледобива.