Калин Траянов МИТРЕВ


 
р. 22 февруари 1952 г. в Перник. Женен, има две дъщери. Френска езикова гимназия в София. Завършил е специалност "Международни отношения" в Московския държавен институт за международни отношения 1974 г. Специализирал е в САЩ в областта на фондовите пазари. Член на Съвета на Националната асоциация за международни отношения. Член на Борда на директорите на Българска фондова борса от декември 1995 г. Член на Съюза на българските журналисти. В 1974 г. започва работа в Министерство на външните работи в отдел "ООН и разоръжаване" като съветник. Член на българската мисия в ООН-Ню Йорк 1981-85 г. Началник отдел "Управленски информационни системи" 1986-90 г. Заместник-началник на отдел "Европейска сигурност" 1990-92 г. Частен консултант по фирмено управление и информационно обслужване от 1992-93 г. Преподавател в катедра "Финанси". Университета за национално и световно стопанство. Заместник изпълнителен директор на Първа българска фондова борса 1993-95 г. Изпълнителен директор на Центъра за масова приватизация август 1995 - декември 1996 г. Председател на Съвета на директорите на Централния депозитар. Представител на България в Европейската банка за възстановяване и развитие от декември 1996 г. Има публикации в областта на външната политика.