Минчо Петров МИНЧЕВ


 
р. 15 август 1945 г. в Свиленград, Хасковска област. Женен, има син. Гимназия в Хасково 1963 г. Завършил е специалност "Философия" в университета "Ян Амос Коменски"-Братислава, Словакия 1969 г.; Аспирант на Словашката академия на науките. Доктор на философските науки 1973 г. и 1990 г. Научен сътрудник в Академията за обществени науки и социално управление 1973-87 г. Доцент в АОНСУ 1987-90 г. Заместник-ректор на АОНСУ 1990 г. Експерт във Висшия съвет на БСП от 1991 г. Член на Съюза на учените в България. Член на БСП от 1969 г. Член на Висшия съвет на БСП. Председател на идейно обединение "Марксистка платформа" в БСП. Публикации: "Онтологията във философията на Фридрих Ницше"; "Вторият позитивизъм, философски диалози"; "Въведение във философията".