Олег МИРЧЕВ


 
Главен секретар и заместник-министър на промишлеността 1996 -февруари 1997 г.