Росен Динев МИХАЙЛОВ


 
р. 13 септември 1955 г. в Стара Загора. Женен, има две деца. Завършил е Икономически университет-Варна. Главен специалист в Българска народна банка. Завеждащ отдел в БЗНС. Председател на комисия в Окръжния народен съвет-Стара Загора. Директор на "Балканбанк"-клон Стара Загора. Член на Изпълнителния съвет на БЗНС "Александър Стамболийски". Депутат от Стара Загора в 7 Велико народно събрание (Парламентарна група на БЗНС). Заместник-председател на Комисията по икономическа политика и секретар на Бюджетната комисия в 7 ВНС. Депутат от Стара Загора в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица).