Румен Димитров МИХАЙЛОВ


 
р. 26 август 1949 г. в София. Женен, има две деца. Завършил е специалност "Архитектура" в Университета за архитектура, строителство и геодезия 1972 г. Проектант и ръководител на ателие в "Главпроект" 1972-81 г. Работи в административния апарат на Централния комитет на БКП 1982-84 г. Ръководител на Върховния съвет по териториално-селищно устройство, строителство и архитектура 1985-95 г. Член на Съюза на архитектите в България. Член на Камарата на архитектите в България.  Заместник-министър на териториалното развитие и строителството март 1996 - февруари 1997 г.