Тошо Иванов МУХТАНОВ


 
р. 11 април 1944 г. в Русе. Женен, има две деца. Висше инженерно образование. Специалист по проблемите на специалното производство и конверсията. Депутат от Плевен в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Председател на Комисията по отбранителна промишленост и мобилизационна готовност на отделните отрасли на икономиката в 36 НС. Депутат от Плевен в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица).