Веселин МАЛАМОВ


 
р. в Сандански, Софийска област. Завършил е Минно-геоложки университет-София. Бил е директор на държавната фирма "Пирин мрамор". Областен управител на Софийска област от февруари 1997 г.