Николай Евстатиев НИКОЛОВ 


 
р. 24 януари 1951 г. в Ямбол. Женен, има две деца. Завършил е Московския институт по национално стопанство. Аспирантура в Университета за национално и световно стопанство 1978-81 г. Инструктор в Български профсъюзи 1981-84 г. Инспектор и старши инспектор в Централния съвет на БПС 1984-89 г. Началник главно управление "Социално осигуряване" в Министерство на труда и социалните грижи 1989-93 г. Заместник-министър на труда и социалните грижи от юли 1993 г. Управител на Националния осигурителен институт от февруари 1996 г.