Стефан Станчев НЕШЕВ 


 
р. 21 август 1938 г. в Русе. Женен, има син и дъщеря. Механотехникум в Русе 1957 г. Завършил е специалност "Машинно инженерство" във Русенски университет 1970 г. Специализирал е в Гданск, Полша 1987 г. Шлосер в завод "Г. Димитров"-Русе 1955 г. Старши техник в Научноизследователския и проектно-конструкторски институт по селскостопанско машиностроене-Русе 1962 г. Технолог в завод "В. Коларов"-Русе 1965 г. Научен сътрудник в НИПКИССМ-Русе 1971 г. Началник отдел в "Дунавски драгажен флот" 1980 г. Началник отдел в "Агромашина"-Русе 1982 г. Заместник-директор на общинска фирма "ИСА-консулт" 1987 г. Член на "Торпедо"-Русе. Член на Дружество за физкултура и спорт "Дунав"-Русе. Председател на окръжната съдийска колегия по бокс-Русе. Член на пленума на федерацията по бокс на Българския съюз за физкултура и спорт. Член на Българска социалдемократическа партия 1989-96 г. Председател на регионално ръководство на БСДП-Русе 1990 г. Член на Националния комитет на БСДП от 1990 г. Член на Изпълнителното бюро на БСДП на 38 и 40 конгрес. Председател на Движението за социален хуманизъм. Член на Политическия съвет на Българската евролевица от февруари 1997 г. Депутат от Русе в 7 Велико народно събрание (Парламентарен съюз на демократичните сили). Председател на Комисията за защита на конкуренцията от 1991 г. Автор на различни патенти. Награди: спортни медали и отличия. Хоби: книги; музикални записи.