Румен Стоянов ОВЧАРОВ 


р. 5 юли 1952 г. в Бургас. Женен, има три деца. Завършил е специалност "Ядрени централи" в Московския енергетичен институт. Специализирал е в САЩ, Канада, Франция, Финландия. Работи в АЕЦ "Козлодуй" 1972-84 г. Организационно-политически работник 1984-86 г. Първи заместник-главен директор на "Енергопроект" 1986-90 г. Директор на отдел "Безопасност на атомните централи" и първи заместник-председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели 1990-95 г. Първи заместник-председател на Комитета по енергетика 1995-юни 1996 г. Министър на енергетиката и енергийните ресурси юни 1996 - февруари 1997 г.