Златимир Стоянов ОРСОВ 


 
р. 21 декември 1962 г. в Кермен, община Сливен, Бургаска област. Женен, има двама сина. Гимназия в Сливен 1980 г. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1986 г. Стажант-съдия в Окръжен съд-Сливен 1987 г. Асистент и старши асистент в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 1987-91 г. Главен асистент от 1994 г. Член на Управителния съвет на Съюза на земеделските кооперации в България от 1994 г. Член на Съюза на юристите в България. Член на БСП от 1984 г. Член на Висшия съвет на БСП 1994-96 г. Председател на Комисията по селско стопанство на Висшия съвет на БСП от 1994 г. Депутат от Сливен в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Секретар на ПССД в 36 НС. Депутат от Сливен в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица). Публикации: "Коментар на ЗСПЗЗ" 1991 г., "Възстановяване на собствеността върху земи в строителните граници на населените места по реда на ЗСПЗЗ" 1994 г. Хоби: книги.