Александър ПАЛИЧЕВ  


 
Заместник-министър на културата юни 1996 - февруари 1997 г.