Йончо Георгиев ПЕЛОВСКИ 


 
р. 1 януари 1945 г. в село Лик, община Мездра, област Монтана. Гимназия в Мездра 1962 г. Завършил е Химико-технологичен и металургичен университет в София 1968 г. Специализации в Осака 1979 г.; Токийски технологичен институт 1980-81 г.; Будапеща 1986 г.; Белфаст, Великобритания 1992-94 г. Доктор на техническите науки 1976 г. Инженер-химик и научен сътрудник III степен в Научно-изследователския сектор при Химико-технологичен и металургичен университет 1968-74 г. Научен сътрудник и старши научен сътрудник II степен в Химико-технологичен и металургичен университет 1974-89 г. Доцент и ръководител в Централна научно-изследователска лаборатория при ХТМУ от 1989 г. Заместник-ръководител на Научно-изследователския сектор при ХТМУ 1990-92 г. Член на Съюза на химиците в България. Председател на Националното дружество по термичен анализ. Член на Управителния съвет на Международната асоциация по термичен анализ и калометрия. Член на Академията на науките-Ню Йорк. Член на Японското научно дружество по гипс и вар. Член на БСП от 1971 г. Общински съветник 1990-91 г. Заместник-министър на околната среда 1995 - февруари 1997 г. Публикации: "Химична технология на неорганичните промишлени отпадъци" 1986 г.; "Производство на азотни торове" 1993 г.; "Промишленост и околна среда" 1994 г.; 158 научни статии, 78 авторски свидетелства; 19 патента. Награди: лауреат на Димитровска награда за наука и техника 1985 г.; почетен изобретател на България. Хоби: музика; народно творчество.