Кръстьо Илиев ПЕТКОВ


 
р. 1943 г. Женен, има две деца. Завършил е Университета за национално и световно стопанство. Доктор на икономическите науки; доктор на философските науки. Професор по социология на труда. Работил е в Института по труда и в Профсъюзния институт. Директор на Профсъюзния институт. Директор на Института по социология При Българска академия на науките 1989-90 г. Председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България от 1990 г.