Румен ПОПОВ 


 
р. 15 януари 1956 г. в Елин Пелин, Софийска област. Женен, има едно дете. Завършил е Университета за национално и световно стопанство. Доктор на икономическите науки. Аспирант, научен сътрудник и старши научен сътрудник I степен в Института по икономика и организация на селското стопанство. Член на БСП. Председател на Федерацията на учените социалисти от земеделието. Съветник в Министерски съвет 1995 г. Заместник-министър на земеделието и хранителната промишленост февруари 1996 - февруари 1997 г.