Тодор Йорданов ПАНДОВ


 
р. 22 ноември 1933 г. в село Пелишат, община Плевен, Ловешка област. Женен, има две деца. Завършил е специалност "Аграрикономика" в Селскостопанска академия-София. Доктор на икономическите науки. Научен сътрудник в Института по икономика и организация на селското стопанство. Професор. Първи заместник-председател на Селскостопанската академия. Президент на Българска земеделска камара. Председател на Надзорния съвет на Приватизационен фонд "Зенит" от 1996 г. Член на БСП. Заместник-министър на икономиката и планирането 1990 г. Министър на земеделието и хранителната промишленост 1990-91 г. Депутат от Балчишки едномандатен район в 7 Велико народно събрание (Парламентарна група на БСП). Депутат от Плевен в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Депутат от Плевен в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица).