Владимир ПЕНЧЕВ 


 
Заместник-министър на отбраната от 1995 г. До септември 1995 г. отговаря за военноикономическите въпроси  1995 г., след което е преназначен за заместник-министър по финансовите и валутните въпроси.