Владимир Пенчев ПОПОВ 


 
р. 1940 г. Завършил е специалност "История" в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Доцент по стара история в СУ "Св. Климент Охридски" и Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Ректор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1992-95 г., Заместник-председател на Съвета на ректорите в България. Управител на Ловешка област февруари 1995 - февруари 1997 г.