Димитър Борисов РАДЕВ 


 
р. 12 юли 1956 г. в Пловдив. Женен, има едно дете. Завършил е Университета за национално и световно стопанство 1980 г. Специалист и главен специалист в Министерство на финансите 1980-87 г. Експерт в Министерски съвет 1987-88 г. Началник-отдел, началник управление, началник на главно управление в Министерство на финансите. Заместник-министър на финансите от 1995 г.