Йордан Атанасов РОЙНЕВ 


 
р. 17 октомври 1944 г. в Якоруда, Софийска област. Женен. Завършил е ветеринарна медицина. Научен сътрудник в Институт по планинско животновъдство и земеделие-Троян. Председател на Общинския съвет на БСП-Троян. Депутат от Ловеч в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Депутат от Ловеч в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица). Председател на Комисията за развитие на планинските, полупланинските и граничните райони в 37 НС от декември 1995 г.