Муравей Георгиев РАДЕВ 


 
р. 6 май 1947 г. в София. Женен, има син и дъщеря. Техникум по текстил Пловдив 1966 г. Завършил е Икономически университет-Варна 1975 г. Неонов техник в "Искра"-Пловдив 1969-70 г. Началник отдел и главен счетоводител в Авторемонтен завод-Смолян 1975-78 г. Специалист в "Търговия" Русе 1978-79 г. Главен счетоводител на Русенски университет 1980-88 г. Заместник-директор, ръководител направление и помощник ректор на Технически университет-Пловдив 1989-91 г. Председател на кооперация "ТЕИП-КО 1991-94 г. Член на Български демократичен форум (в СДС) от 1991 г. Председател на Регионалния съвет на БДФ за Пловдивска област 1993-95 г. Заместник-председател на БДФ 1993-95 г. Заместник-председател на Координационния съвет на СДС-Пловдив 1992-93 г. Член на Националния координационен съвет на СДС от 1993 г. Депутат от Пловдив в 37 Народно събрание (Парламентарна група на СДС). Заместник-председател на Комисията по бюджета и финансите в 37 НС от декември 1995 г.