Васил РАНГЕЛОВ 


 
Заместник-министър на транспорта 1996 - февруари 1997 г.