Бисер Йорданов СЛАВКОВ 


 
р. 16 декември 1945 г. в София. Женен, има две деца. Завършил е Университета за национално и световно стопанство. Специализирал е в САЩ. Доктор на икономическите науки 1975 г. Икономист в завод "В. Коларов" 1970-73 г. Работи в Централния институт по изчислителна техника 1973-81 г. Преподавател в УНСС 1981-90 г. Доцент от 1989 г. Началник на Главно управление "Данъчна администрация" в Министерство на финансите. Заместник-министър на финансите от 1995 г.