Благовест Христов СЕНДОВ 


 
р. 8 февруари 1932 г. в Асеновград, Пловдивска област. Женен, има син и дъщеря. Гимназия в Асеновград 1949 г. Завършил е специалност "Математика" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1956 г. Специализирал е в Московския държавен университет 1960-61 г. и в Имперския колеж-Лондон 1968 г. Доктор на физико-математическите науки 1964 г. Доктор на математическите науки 1967 г. Академик 1981 г. Служител в служба "Чистота"-София 1950-52 г. Учител в Бобошево и Елин Пелин, Софийска област 1956-58 г. Асистент в СУ "Св. Климент Охридски" 1958-64 г. Доцент в СУ "Св. Климент Охридски" 1964-68 г. Професор от 1968 г. Декан на Физико-математическия факултет на 1970-73 г.  е ректор на СУ "Св. Климент Охридски" 1973-79 г. Заместник-председател на Българска академия на науките 1980-88 г. Председател на БАН 1988-91 г. Старши научен сътрудник в БАН 1991-94 г. Безпартиен. Депутат в 33 Народно събрание (1976-81 г.), в 34 НС (1981-86 г.), в 35 НС (1986-90 г.). Депутат от Велико Търново в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица). Председател на 37 НС. Публикации: "Хаусдорфовые приближения" 1979 г.; "Усреднени модули на гладкост" 1983 г.