Борис Янев СТОЯНОВ 


 
р. 3 октомври 1952 г. Женен, има две деца. Има висше филологическо образование. Бил е командир на окръжен бригадирски щаб. Председател на Общинския съвет и Регионалния съвет на БСП в Пловдив. Член на Висшия съвет на БСП. Депутат от Пловдив в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица).