Евгения СПАСОВА Попова 


 
р. 4 ноември 1943 г. в Сливен. Омъжена, има двама сина. Завършила е Минно-геоложки университет 1967 г. и специалност "Икономика на труда" в Университета за национално и световно стопанство 1977 г. Работи в системата на социалните грижи от 1974 г. Специалист по проблемите на техническа помощ за инвалидите и техните трудови отделения. Съветник по трудови въпроси в Министерски съвет 1990 г. Преподавател във Икономически университет-Варна и Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" по трудова и социална рехабилитация на инвалидите и теория и организация на социалната работа. Член на Управителния съвет на Агенцията за чуждестранна  помощ от октомври 1995 г. Началник на Националния център по социални грижи и заместник-министър на труда и социалните грижи 1990-91 и от 1995 г.