Пенчо СИРАКОВ 


 
р. 1950 г. Женен, има две деца. Инженер. Доктор на икономическите науки. Бил е генерален директор на българо-швейцарска фирма и председател на акционерно дружество. Съуправител на дружество "Булгарфрукт" от ноември 1996 г. Заместник-министър на земеделието и хранителната промишленост август 1996 - февруари 1997 г. Отговаря за хранително-вкусовата промишленост, приватизацията и държавната собственост.