Петър СТЕФАНОВ 


 
Работил е като съветник в Постоянното представителство на Република България в ООН-Женева. Заместник-министър на търговията и външноикономическото сътрудничество от август 1996 г. Отговаря за Западна Европа, многостранното търговско сътрудничество, евроинтеграцията и координацията на програмите на ЕС.