Руси Иванов СТАТКОВ 


 
р. 24 май 1956 г. в село Горно Озирово, община Вършец, област Монтана. Женен, има три деца. Има висше икономическо образование. Директор на вестник "Идея". Председател на Общинския съвет и Регионалния съвет на БСП-Монтана. Член на Висшия съвет на БСП. Депутат от Монтана в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица).