Серафим Благоев СОФРОНИЕВ 


 
р. 1943 г. в Монтана. Завършил е специалност "Международни икономически отношения" в Университета за национално и световно стопанство 1971 г. Специализирал е в институт "Европа"-Амстердам 1973-74 г. Научен сътрудник в Центъра за външна търговия 1971-73 г. Помощник-търговски съветник в българското посолство в Лондон 1975-80 г. Работи в Министерство на външноикономическите отношения 1980-84 г. Търговски съветник по връзките с Европейската общност в българското посолство в Брюксел 1984-89 г. Заместник-директор на управление "Многостранна търговска политика" в Министерство на външноикономическите връзки 1990 г. Директор на управление "Международно икономическо и търговско сътрудничество" 1991 г. Работи във фирма "Намко" АД 1992-95 г. Директор на направление "Интеграционна политика" в Министерство на търговията и външноикономическите връзки 1994-95 г. Главен секретар и заместник-министър на търговията и външноикономическите връзки 1996 - февруари 1997 г.