Станчо Димов СТАМОВ 


 
р. 22 август 1940 г. в Бургас. Женен, има двама сина. Гимназия в Бургас 1957 г. Завършил е Технически университет-София 1963 г. Специализирал е в Академия за комунално стопанство-Москва 1975 г. и в Техническия университет-Дрезден, Германия 1985 г. Доктор на техническите науки 1974 г. Доктор на техническите науки. 1986 г. Проектант, главен инженер на отдел в проектантска организация 1963-70 г. Научен сътрудник и старши научен сътрудник II степен 1970-76 г. Доцент, професор и декан в Технически университет-София 1976-95 г. Член на Международната организация по слънчева енергия. Член на Международния хладилен институт. Член на Съюза на енергетиците. Безпартиен. Заместник-министър на образованието, науката и технологиите 1995 - февруари 1997 г., когато отговаря за проблемите на висшето образование и науката. Публикации: "Централни отоплителни инсталации" 1989 г.; "Пасивни системи за оползотворяване на слънчевата енергия" 1992 г.; "Енергийна ефективност" 1994 г. Награди: "Орден на труда"-златен 1985 г. и 1987 г. Хоби: тенис; съвременна история.