Стефан Антонов СОФИЯНСКИ 


 
р. 7 ноември 1951 г. в София. Женен, има три дъщери. Завършил е специалност "Икономикс" в Университета за национално и световно стопанство 1973 г. Икономист в Министерство на съобщенията и информацията 1973-75 г. Научен сътрудник Научния център за създаване и развитие на единна система за социална информация 1975-91 г. Изпълнителен директор на частна фирма "Цивис" 1990-91 г. Председател на агенция "Демокрация" 1991 г. Член на Обединения християн-демократически център (в СДС) от 1991 г. Заместник-председател на ОХДЦ. Председател на ОХДЦ 1993-януари 1996 г. Член на Националния координационен съвет на СДС 1993-95 г. Заместник-председател на НКС на СДС декември 1993-декември 1994 г. Председател на Комитета за пощи и далекосъобщения 1991-93 г. Депутат от Русе в 37 Народно събрание (Парламентарна група на СДС) декември 1994-ноември 1995 г. Заместник-председател на Бюджетната комисия на 37 НС януари-ноември 1995 г. Член на делегацията на Народно събрание за връзки с Европейския парламент до ноември 1995 г. Кмет на София от Обединената демократична опозиция от ноември 1995 г. министър-председател на служебното правителство от февруари 1997 г.