Стефан Илиев СТОИЛОВ 


р. 10 ноември 1928 г. в Бургас. Женен, има едно дете. Висше икономическо образование. Доктор на икономическите науки. Научен сътрудник, завеждащ секция и заместник-директор на Икономическия институт при Българска академия на науките. Професор. Член на Висшия съвет на БСП. Депутат от Бургас в 7 Велико народно събрание (Парламентарна група на БСП). Депутат от Перник в 36 Народно събрание (Парламентарен съюз за социална демокрация). Заместник-председател на Икономическата комисия в 36 НС. Депутат от Перник в 37 НС (Парламентарна група на демократичната левица).