Стоян Живков СТАЛЕВ


р. 1952 г. в София. Женен, има две деца. Немска езикова гимназия в софия. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Доктор на юридическите науки. Научен сътрудник в Института за правни науки при Българска академия на науките. Преподавател по международно частно право и морско търговско право. Съветник по правните въпроси на президента Желев 1990 г. Извънреден и пълномощен посланик на България в Германия 1991 - февруари 1997 г. Министър на външните работи от февруари 1997 г.