Светослав СТАНУЛОВ 


 
Заместник-министър на транспорта 1995 - февруари 1997 г.