Валентин Стоянов СТОЕВ 


 
р. 15 юли 1963 г. във Варна. Женен. Гимназия в София 1981 г. Завършил е специалност "Счетоводство и контрол" в Университета за национално и световно стопанство 1991 г. и факултативно специалност "Теория и методика на масмедиите" 1990 г. Курсове към хотел "Шератън-Балкан"-София 1991 г. Оценител по приватизацията 1993 г. Администратор в хотел "Шератън-Балкан" 1991 г. Счетоводител, дилър и началник вътрешен финансов контрол в Международна банка за инвестиции и развитие 1992-94 г. Финансов директор на "Лайф чойс интернешънъл" 1994 г. Член на БББ от 1990 г. Депутат от София в 37 Народно събрание (Парламентарна група на БББ). Заместник-председател на Комисията по радио, телевизия и БТА в 37 НС от юни 1995 г. Заместник-председател на българската интерпарламентарна група от 1995 г. Хоби: география.