Владимир Асенов СПАСОВ 


 
р. 1 април 1925 г. в Босилеград, Югославия. Женен, има син и дъщеря. Гимназия в Босилеград, Югославия 1947 г. Завършил е специалност "Българска филология" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1958 г. Сътрудник в Централния комитет на БКП 1948-55 г. Учител по литература в София 1958-65 г. Старши инспектор в "Кинефикация"-София 1965-68 г. Началник отдел в "Печатни произведения" 1968-72 г. Учител в София 1972-80 г. Сътрудник в "Благоевски" Районен  комитет на Отечествения фронт-София 1981-86 г. Член на Работническия младежки съюз от 1941 г. Член на Отечествения фронт. Член на БКП от 1944 г. Първи секретар на ЦК на БКП 1990-94 г. Генерален секретар на ЦК на БКП от 1994 г. Награди: над 10 ордени и медали за участие в антифашистката съпротива. Хоби: лов; вярна служба на трудовия народ и БКП.