Драгомир Георгиев ШОПОВ


 
р. 13 август 1938 г. в София. Женен. Гимназия в София 1956 г. Завършил е специалност "Българска филология" в Софийски университет 1965 г. Редактор и отговорен редактор в Българско национално радио. Заместник-главен и главен редактор на вестник "Земеделско знаме" 1974-90 г. Редактор на вестник "Аз-буки". Член на Съюза на българските писатели. Член на Съюза на българските журналисти. Заместник-председател на Българския антифашистки съюз от 1994 г. Заместник-председател на Комитета за правата на човека от 1995 г. Член на БЗНС от 1969 г. Кандидат-член на Управителния съвет на БЗНС 1987-88 г. Член на Управителния съвет на БЗНС 1989-90 г. Член на Постоянното присъствие на БЗНС 1990 г. Член на Изпълнителния съвет и говорител на БЗНС "Александър Стамболийски" 1993-95 г. Секретар на Постоянното присъствие на БЗНС "Ал. Стамболийски" от 1995 г. Четири мандата общински съветник в София. Депутат  от Благоевград в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица). Заместник-председател на ПГДЛ. Публикации: стихосбирки "Ветровете нямат възраст"; Трева и сняг"; "Какво запомних от деня"; "Летопис за началото"; "Преди да се завържа"; "Въздух за песен"; "Задълго тук"; "Отключена врата"; "Ранено време"; публицистика "Да не лъжем живота". Награди: орден "Кирил и Методий" II степен; медали; литературни отличия. Хоби: класическа музика; живопис; футбол.