Стоян Стефанов ШАТОВ

 
р. 8 октомври 1951 г. в Твърдица, Бургаска област. Женен, има две деца. Завършил е Университета за архитектура, строителство и геодезия 1977 г. и Икономическия университет-Варна 1984 г. Специализирал е икономика в Москва. Началник производство и заместник-директор на Домостроителен комбинат-Сливен 1977-79 г.  Работи върху икономическите аспекти на смесените предприятия и дружества между България и СССР. Член на Управителния съвет и заместник-директор на "Технопрогрес" 1989-91 г. Изпълняващ длъжността директор на "Технопрогрес" 1992-93 г. Ръководител на строителни обекти в Германия 1993-94 г. Заместник-министър на отбраната 1995 - февруари 1997 г. , когато отговаря за правните и социални въпроси.