Емил Таков ТАКОВ


 
р. 4 януари 1950 г. в София. Женен, има едно дете. Завършил е Медицинския университет-София. Ординатор в клиника по ортопедия и травматология-Стара Загора и в Института за спешна медицинска помощ "Пирогов"-София. Завеждащ отделение в Трета травматологичвна клиника. Заместник-директор по поликлиничната и лечебна част на "Пирогов". Завеждащ Трета травматологична клиника. Директор на "Пирогов" 1992-96 г. Министър на здравеопазването от февруари 1997 г.