Георги Атанасов ТОТКОВ 


 
р. 23 април 1950 г. Женен. Има висше математическо образование, кандидат на науките. Доцент по информатика и информационни технологии в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Член на Общинския съвет на БСП в Пловдив. Депутат от Пловдив в 37 Народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица).