Християн Анастасов ТАНУШЕВ 


 
р. 13 август 1958 г. в София. Женен, има две деца. Завършил е специалност "Управление и планиране" в Университета за национално и световно стопанство и втора специалност "Икономическа журналистика". Специализирал е управление на компании в Япония и в инвестиционната банка "Хенри Ансбахер", Лондон. Завършил е курс по управление на инвестиционни фондове в процеса на масова приватизация, Прага 1995 г. Доктор на икономическите науки. Преподавател в УНСС в областта на паричните и капиталови пазари. Работил е в областта на макроикономическото програмиране и бизнесоценките за приватизацията. Главен експерт във фирма "Синтекс"-София 1994 г. Председател на Комисията за ценните книжа и фондовите борси от януари 1996 г. Публикации: "Текущо планиране"; Коефициентите на капиталоемкост в България през периода 1971-80 г."; "Усъвършенстване на балансовата обвръзка на плана" и др.