Иван Николов ТАТАРЧЕВ 


 
р. 1930 г. в София. Неженен. Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Лишен от правото да упражнява професията си по политически причини. Работи като каменоделец в продължение на 4 години. Адвокат в Малко Търново и Разград. Адвокат в София 1966-92 г. Член на ВМРО-Съюз на македонските дружества. Председател на Фондацията за защита на животните. Безпартиен. Член на Висшия съдебен съвет от януари 1992 г. Главен прокурор на Република България от февруари 1992 г. (с мандат до 1998 г.)