Константин ТРЕНЧЕВ 


р. 8 февруари 1955 г. в Стара Загора. Женен. Френски колеж в Алжир 1968-1970 г. Има висше медицинско образование. Работил е в "Бърза помощ" и като анатомопатолог. Председател на Съвета на директорите на Осигурителна синдикална каса "Подкрепа". Член-основател и президент на Конфедерация на труда "Подкрепа" от 1989 г. (преизбран февруари 1997 г.). Един от основателите на СДС. Член на Националния координационен съвет на СДС 1990-91 г. Вицепрезизидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.